Vårt mål er å bidra til et helsefremmende og 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har:
  • lokal tilhørighet og god tilgjengelighet i regionen
  • bred kompetanse og faglig tyngde i HMS-arbeid
  • som mål å tilfredsstille våre kunder
  • dyktige samarbeidspartnere
  • offentlig godkjenning som BHT
  • godkjenning som miljøfyrtårnbedrift

Grunnkurs i arbeidsmiljø:
3. - 7. november 2014
HMS-kurs for ledere:
Våren 2015

Ledige stillinger
For tiden ingen ledige stillinger 

Information in English
Click here to download an information leaflet describing our organization and the services provided