Vårt mål er å bidra til et helsefremmende og 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har:
  • lokal tilhørighet og god tilgjengelighet i regionen
  • bred kompetanse og faglig tyngde i HMS-arbeid
  • som mål å tilfredsstille våre kunder
  • dyktige samarbeidspartnere
  • offentlig godkjenning som BHT
  • godkjenning som miljøfyrtårnbedrift

Har du behov for helseattest i forbindelse med jobben? Klikk på bildet for informasjon om aktuelle tjenester. 

Kurs
Datoene for neste runde med HMS-kurs er klare.
Grunnkurs i arbeidsmiljø: 27.-31. mars 2017
HMS-kurs for ledere: 22. februar 2017
Mer informasjon under fanen "Kurs".

Stå og jobb!
Filmen finner du her 

Information in English
Click here to download an information leaflet describing our organization and the services provided