Foto: Kjetil Janson

Vårt mål er å bidra til et helsefremmende og 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har:
  • lokal tilhørighet og god tilgjengelighet i regionen
  • bred kompetanse og faglig tyngde i HMS-arbeid
  • som mål å tilfredsstille våre kunder
  • dyktige samarbeidspartnere
  • offentlig godkjenning som BHT
  • godkjenning som miljøfyrtårnbedrift

Har du behov for helseattest i forbindelse med jobben? Klikk på bildet for informasjon om aktuelle tjenester. 

Temakurs

AKAN-kurs om avhengighetsproblematikk i arbeidslivet, med fokus på spillproblematikk : 9. mars 2017
For mer informasjon og påmelding, se kursinvitasjon

HMS-kurs

Grunnkurs i arbeidsmiljø: 27.-31. mars 2017
HMS-kurs for ledere: 22. februar 2017
Mer informasjon under fanen "Kurs".

Stå og jobb!

Filmen finner du her 

Information in English

Click here to download an information leaflet describing our organization and the services provided