Foto: Kjetil Janson

Vårt mål er å bidra til et helsefremmende og 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har:
  • lokal tilhørighet og god tilgjengelighet i regionen
  • bred kompetanse og faglig tyngde i HMS-arbeid
  • offentlig godkjenning som BHT
  • godkjenning som miljøfyrtårnbedrift
  • dyktige samarbeidspartnere
  • som mål å tilfredsstille våre kunder

Har du behov for helseattest i forbindelse med jobben? Klikk på bildet for informasjon om aktuelle tjenester. 

Kursdatoer

HMS-kurs for ledere: 24. oktober 2018

Grunnkurs i arbeidsmiljø: 5.-9. november 2018