Vårt mål er å bidra til et helsefremmende og 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har:
  • lokal tilhørighet og god tilgjengelighet i regionen
  • bred kompetanse og faglig tyngde i HMS-arbeid
  • som mål å tilfredsstille våre kunder
  • dyktige samarbeidspartnere
  • offentlig godkjenning som BHT
  • godkjenning som miljøfyrtårnbedrift

Grunnkurs i arbeidsmiljø:
Neste kurs 16.-20.mars 2015
HMS-kurs for ledere:
Neste kurs 15. april 2015

Stå og jobb!
Filmen finner du her 

Ledige stillinger
For tiden ingen ledige stillinger 

Information in English
Click here to download an information leaflet describing our organization and the services provided