Vårt mål er å bidra til et helsefremmende og 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har:
  • bred kompetanse og faglig tyngde i HMS-arbeid
  • som mål å tilfredsstille våre kunder
  • dyktige samarbeidspartnere
  • offentlig godkjenning som BHT
  • godkjenning som miljøfyrtårnbedrift

Årsmøte
Onsdag 9. april 2014, klokken 10

Aktuelle kurs
Grunnkurs i arbeidsmiljø:
Neste kurs høsten 2014
HMS-kurs for ledere:
7. mai 2014

Ledige stillinger
For tiden ingen ledige stillinger