Prisen tildeles, ved årsmøtet, den medlemsbedrift eller avdeling som har gjort seg fortjent til dette etter gjeldende kriterier.

Kriterier

Bedriften/avdelingen har arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Prosessen for å oppnå et godt arbeidsmiljø er integrert i virksomhetens øvrige aktiviteter. Arbeidsplassen preges av trivsel og arbeidsglede.

Bedriften/avdelingen arbeider for trygge arbeidsplasser. 

Virksomheten har tilrettelagt for medvirkning i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og samhandling er en del av kulturen på arbeidsplassen. 

Bedriftshelsetjenesten blir aktivt involvert i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på ulike områder i virksomheten.

 
På bildet: Sølvi Øgsnes (Breidablikk Gjestehus AS), Marianne A. Gamst (Rema Distribusjon AS, distribunal Narvik) og
Hanne R. Hagman (Agenda AS).

År
Vinner
Nominert

2017  

Rema Distribusjon AS, distribunal Narvik

Breidablikk Gjestehus AS
Agenda AS

2016     Malmklumpen barnehage SA

2tal utemiljø AS
Gratangen kommune, PU-tjenesten

2015 Norsk Scania AS, avdeling Narvik
Narvik Vann KF
Evenes kommune, helse og omsorg

2014 Taraldsvik AS 

Chr. Føre AS
Ingeniørfirma T. Jespersen AS