KursVåre HMS-kurs er levert over en årrekke, og med meget gode tilbakemeldinger. Disse kursene kan på bestilling tilpasses dine behov og ønsker, både i innhold og varighet. Be gjerne om pristilbud.

Påmelding: Send oss en e-post med opplysning om hvilket kurs du ønsker å delta på samt navn på kursdeltaker, stilling/verv, e-postadresse, mobilnummer, bedrift, fakturaadresse og eventuell spesialkost/allergier. Aktuell e-postadresse finner du lengst ned på siden.  


Grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timers HMS-kurs)

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring for verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg
(jfr §6-5 og §7-4). Det egner seg også for mellomledere/ledere, tillitsvalgte og andre interesserte. Dette for at bedriftene skal stå bedre rustet til å ivareta lovpålagt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (jfr Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, best. nr. 544).

Kursinnhold: innføring i systematisk HMS-arbeid, arbeidsmiljøloven, psykososiale-, organisatoriske- og fysiske arbeidsmiljøforhold samt sykefraværsoppfølging, tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv. Kurset gir kunnskaper og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS-arbeid. Avviklingen av kurset foregår over en uke. En av dagene settes av til HMS-oppgave i egen bedrift. Det vil bli lagt stor vekt på deltakermedvirkning og gruppeoppgaver gjennom kurset.

Dato og sted: 5.-9. november 2018 FULLTEGNET Neste kurs: 25. februar-1. mars 2019
Narvik Bedriftshelsetjeneste                        
Pris: Medlemmer: kr. 6.900,-   
Ikke-medlemmer: kr. 8.400,-


HMS-kurs for ledere

Endagskurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljøarbeid (jfr § 3-5, med tilhørende veiledning fra Arbeidstilsynet, best. nr. 588).

Målet med dette kurset er at ledere skal få en generell opplæring slik at bedriften står bedre rustet til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i egen bedrift. Vi vil legge opp kurset slik at det blir størst mulig utbytte for deltakerne.

Kursinnhold: innføring i systematisk HMS-arbeid (IK-forskriften, kartleggingsmetoder og risikovurdering), arbeidsmiljøloven, avhengighetsproblematikk i arbeidslivet, psykososiale-, organisatoriske- og fysiske arbeidsmiljøforhold samt sykefraværsoppfølging, tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv.

Dato og sted: 24. oktober 2018 FULLTEGNET Neste kurs: 27. mars 2019
Narvik Bedriftshelsetjeneste
Pris:                 Medlemmer: kr. 1.900,-
Ikke-medlemmer: kr. 2.400,- 


Grunnkurs i førstehjelp

Dette er et grunnleggende kurs i førstehjelp, der vi legger vekt på praktiske øvelser. Kurset tar utgangspunkt i retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Aktuelle kurstemaer er hjerte- og lungeredning, fremmedlegeme i luftveiene, akutt livstruende sykdom, førstehjelp ved ulykker og opptreden på skadested. Grunnkurset er på tre timer. 

Vi skreddersyr kurs for din bedrift! Her kan temaer være: strømskader, drukning, fallulykker osv

Dato og sted: Etter avtale
Pris:                 Ta kontakt for pristilbud


Førstehjelp for deg som har omsorg for barn

Kurset er faglig og metodisk i samsvar med grunnkurs i førstehjelp. Aktuelle temaer er frie luftveier, hjerte- og lungeredning, fremmedlegeme i luftveiene og skader som kan oppstå hos barn. Det er fokus på at rollen som førstehjelper kan være spesielt krevende når det er barn som trenger hjelp, samt at førstehjelp til spedbarn er spesiell. Grunnkurs på tre timer. Bedriftens egne ønsker for tema kan imøtekommes, og kurset kan utvides etter avtale.

Dato og sted: Etter avtale
Pris:                 Ta kontakt for pristilbud
 


Hjertestarterkurs

På dette kurset får du først lære eller repetere god hjerte- og lungeredning, før en godkjent instruktør leder deg gjennom flere øvelser hvor du lærer å bruke en hjertestarter på en trygg og effektiv måte. 

Kurset tar utgangspunkt i standardkurs fra Norsk Resuscitasjonsråd og inneholder også et e-læringskurs som du gjennomfører hjemme før du kommer på kurset. Kurset med instruktør er på tre timer. Har bedriften egne ønsker for tema og eventuelt øvelse, utvides kurset etter avtale.

Dato og sted: Etter avtale
Pris:                 Ta kontakt for pristilbud