Om NBHT


Generelt

Narvik Bedriftshelsetjeneste (NBHT) er en felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene. Vi er godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet i henhold til bestemte kriterier. NBHT ble etablert i 1982 og har sine kontorer i Fagernesveien 3.

Medlemsbedriftene

Vår rolle er å bistå arbeidsgiver og de ansatte i det systematiske HMS-arbeidet og komme med forslag til forbedringer. Vi bistår nærmere 170 bedrifter, med fra 1-300 ansatte, som er i ulike bransjer. 

NBHT har kvalitetssikret sin virksomhet og vårt arbeid er basert på myndighetenes krav og retningslinjer for bedriftshelsetjenester.

Kompetanse

I NBHT er det ansatte med medisinsk og teknisk fagkompetanse. Vi arbeider tverrfaglig og teamet består av bedriftslege, bedriftssykepleiere, bedriftsfysioterapeut og verneingeniør/yrkeshygieniker.

Styre

Narvik Bedriftshelsetjeneste er organisert med et styre bestående av sju personer som representerer medlemsbedriftene og de ansatte ved NBHT.

Styreleder
Arnt Livelten
Ofoten Brann IKS

Nestleder
Margareth Olsen

Gratangen kommune

Styremedlem
Frank Nystad
Norsk Scania AS, avd. Narvik
Styremedlem
Stig Zachariassen
Heatwork AS
Styremedlem
Bodil Smedseng
Sparebanken Narvik

Styremedlem
Jørn Nilfjord
Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS

Styremedlem
Kathrine Haug Lischner
Narvik Bedriftshelsetjeneste